м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 6, оф. 1
(поруч із станцією метро "Лук'янівська")
+38 (044) 49 - 07 - 547
+38 (096) 33 - 77 - 547
linlex.info@gmail.com
LinLexБлогСтаття

Поняття опіки та піклування

26.08.2022

Дуже часто, коли мова заходить про піклування та опіку, ці понятті вважають однаковими, проте необхідно зазначити, що вони мають різні значення і їх не можна зіставляти. Згідно ст. 58 Цивільного Кодексу України опіка може встановлюватись над дітьми віком лише до 14 років, які були позбавлені батьківського піклування або є сиротами, а також над фізичними недієздатними особами. Разом з тим, піклування, згідно ст. 59 Цивільного Кодексу України, може встановлюватись над неповнолітніми особами (14-18 років), які позбавлені батьківського піклування або є сиротами, а також над фізичними особами з цивільно обмеженою дієздатністю.

Перелік органів, які приймають рішення стосовно опіки та піклування:

 • районі державні адміністрації в місті Києві та Севастополі;
 • районі державні адміністрації;
 • виконавчі комітети міських, районних, сільських, селищних рад.

Опіка

Згідно п. 3.2 Наказу №387/3680 від 26.05.1999 опікунами можуть бути повнолітні дієздатні громадяни України. Разом з тим, не можуть претендувати на роль опікуна наступні категорії осіб:

 • особи, які лікуються в наркологічних або психоневрологічних закладах, а також знаходяться там на обліку;
 • особи, які вже мали досвід опікунства, проте по їх вині опіка була припинена;
 • особи, інтереси яких суперечать з інтересами людини, яка потребує опіки;
 • особи, яких було засуджено за скоєння тяжкого злочину.

Для того щоб оформити опіку, необхідно подати до органу опіки і піклування такі документи (згідно п. 3.3 Наказу № 387/3680 від 26.05.1999):

 • заява громадянина;
 • документ, що підтверджує вік особи, яка потребує опікунства;
 • документ, що підтверджує недієздатність даної особи;
 • опис майна особи, яка потребує опікунства;
 • довідка про стан здоров’я опікуна та особи, що потребує опікунства;
 • висновок органів опіки та піклування про те, що опікун зможе виконувати свої обов’язки;
 • довідка від лікаря про те, що в сім’ї можливого опікуна немає захворювань, що можуть перешкоджати йому виконувати свої обов’язки.

Заява про визнання недієздатності особи подається членами сім’ї, родичами, психіатричним закладом чи органом опіки і піклування до суду за місце проживанням недієздатної особи.

Отже, для того, щоб оформити опіку над недієздатною особою, в першу чергу необхідно мати довідку про те, що дана особа є недієздатною. Згідно з ст. 39 Цивільного Кодексу України суд може визнати особу недієздатною у разі, якщо вона не може усвідомлювати значення власних дій та керувати ними через хронічний психологічний розлад.

Піклування

Особа, яка має намір стати піклувальником, має відповідати тим самим вимогам, що й опікун. Для того щоб оформити піклування, необхідно подати до органу опіки і піклування такі документи (згідно п. 3.4 Наказу № 387/3680 від 26.05.1999):

 • заява громадянина;
 • документ, що підтверджує особу обмежено дієздатною;
 • довідка про місце проживання особи, яка потребує піклування;
 • довідка про стан здоров’я особи, що потребує піклування.

Заява про підтвердження особи обмежено дієздатною подається до суду за місце проживанням даної особи, а у разі, якщо вона перебуває у психіатричному або наркологічному закладі, за місце знаходженням даного закладу.

Отже, для того, щоб оформити піклування, в першу чергу необхідно мати довідку про те, що дана особа є обмежено дієздатна. Згідно з ст. 36 Цивільного Кодексу України суд може визнати особу обмежено дієздатною у разі, якщо вона має психічний розлад, що заважає їй в повній мірі усвідомлювати власні дії та керувати ними, а також у разі, якщо особа зловживає азартними іграми, спиртними напоями чи наркотичними речовинами і тим самим ставить себе чи свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Постійний догляд за людиною похилого віку

Процедура оформлення постійного догляду за людиною похилого віку, яка за станом здоров’я не може самостійно виконувати свої обов’язки та захищати власні права, дозволена лише за проханням такої особи. Тобто, якщо літня особа може сама себе забезпечувати і в неї відсутні будь-які психічні розлади, над нею можна встановлювати постійний догляд. Для цього потрібна заява похилої людини з проханням призначити для неї особу, яка буде здійснювати над нею постійний нагляд. До такої заяви необхідно додати (згідно Наказу № 387/3680 від 26.05.1999):

 • копії паспортів пенсіонера та особи, яка буде здійснювати постійний догляд;
 • документи, що підтверджують право власності або користування на майно; а також довідку про реєстрацію місця проживання;
 • довідку про стан здоров’я особи, яка буде доглядати та довідку, яка підтверджує необхідність догляду за пенсіонером.

За бажанням можна надати характеристику з місця роботи або навчального закладу. Заява розглядається приблизно місяць, після чого є можливість скласти опис майна пенсіонера.

Також варто зазначити, що працівники органів соціального захисту мають право навідувати літню особу та перевіряти рівень догляду за нею.

Звільнення від призову на військову службу під час мобілізації Згідно з ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» деякі військовозобов’язані категорії громадян звільняються від призову на військову службу, у тому числі ті особи, які є опікунами чи піклувальниками. Зокрема, мова йде про:

 • осіб, які виступають опікунами, прийомними батьками чи піклувальниками дитини або дітей до 18 років з інвалідністю;
 • особи, які виступають опікунами чи піклувальниками дитини або дітей, які позбавленні батьківського піклування, а також дітей-сиріт до 18 років;
 • особи, що опікують інвалідів I чи II групи або особу, яка за висновком лікаря була визнана такою, що потребує постійного догляду (у разі, якщо немає інших осіб, що можуть забезпечити даний догляд).

Окрім того, що дані особи звільненні від призову на військову службу під час мобілізації, їм також надається право виїжджати за кордон, супроводжуючи при цьому особу над якою вони здійснюють опіку, піклування або постійний догляд.